Välkommen


Välkommen till Växhuset!

En daglig verksamhet i Tranås.
I ett samarbete mellan LSS och Socialpsykiatrin erbjuder vi våra deltagare varierande sysselsättning och aktiviteter i såväl habiliterande som rehabiliterande syfte. Vi tror att om man gör det som man tycker är kul och är bra på så kan man utvecklas även i andra områden.