Temagrupper

Temagrupper är de olika aktiviteter vi har som tillhör Växhuset.

Legojobb

Några dagar i veckan arbetar en grupp med att packa monteringslådor till Euroform. De använder monteringskitet till att montera ihop en hylla som ska sitta som inredning i Volvos nya lastbil.

Mediagrupp

Tisdag till Fredag jobbar mediagruppen med denna hemsidan så väl som våran egen tidning Solsidan.
Vi designar även manualer, instruktioner, scheman och etiketter av olika slag. Det jobbas också med kassasystem och diagram efter önskemål. Samt att vi lagar och fixar datorer.

Skapa

I skapa ägnar man sig åt olika former av hantverk och estetisk verksamhet så som sömnad, tillverkning av smycken och målande med mera.
I skapa ingår även måleri samt att det renoveras möbler.

Café Stadshuset

Under konstruktion…

Vår Butik

I Vår Butik säljs saker som tillverkats i Växhusets skapa grupp och från arbetscentrum.
Det sker även en del tillverkning i Vår Butik.

Fixagruppen

Fixagruppen är en grupp som hämtar skräp från Växhuset, Bageriet 
och Café Statt. 
Samt boendestöden vid behov. 
Skräpet sorteras upp och körs till soptippen. 
Fixagruppen ägnar sig även till småfix till dagverksamheten och 
boendestöden.

Återvinning

I Återvinning demonteras diverse elektronik ner i plast, metall, glas m.m.
Detta körs sedan till soptippen för återvinning.

Kommande:

Ljungs

Café Statt

Mat